Dây căng vợt cầu lông

Sắp xếp:


Dây Yonex Nanogy BG98

180.000đ

Thông số của cước căng vợt đẳng cấp Yonex Nanogy 98 - Mã SP: Nanogy 98 - Chiều dài: 33 feet (10m) - Đường kính: 0.66 mm - Lõi: Lõi đa sợi tơ Polymer Nylon độ bền cao - Vỏ: Sợi bện đặc biệt Polymer Nylon thô độ bền cao - Yonex Nanogy 98 được sản xuất tại Nhật Bản

Dây Yonex Nanogy BG95

215.000đ

Thông số của cước căng vợt đẳng cấp Yonex Nanogy 95 - Mã SP: NBG 95 - Chiều dài: 33 feet (10m) - Đường kính: 0.69 mm - Lõi: Lõi đa sợi tơ Polymer Nylon độ bền cao pha sợi Vectran - Vỏ: Sợi bện đặc biệt Polymer Nylon thô độ bền cao - Lớp phủ: Ống nano các-bon chuỗi hình phễu đa tầng phức hợp - Yonex NBG 95 được sản xuất tại Nhật Bản

Dây Yonex BG EXBOLT 63

185.000đ

Thông số dây căng vợt cầu lông Yonex BGXB 63 - EXBOLT 63 - Mã sản phẩm: Yonex BGXB 63 - Chiều dài: 33 feet (10m) - Đường kính: 0.63 mm - Lõi: Lõi đa sợi tơ Polymer Nylon độ bền cao - Vỏ: Sợi rèn "Forged Fiber" - Sản xuất: Nhật Bản

Dây Yonex BG80

180.000đ

Thông số của cước căng vợt đẳng cấp Yonex BG80  - Mã SP: BG 80  - Chiều dài: 33 feet (10m) - Đường kính: 0.68 mm - Lõi: Lõi đa sợi tơ Polymer Nylon độ bền cao pha sợi Vectran - Vỏ: Sợi bện đặc biệt Polymer Nylon thô độ bền cao - Yonex BG 80 được sản xuất tại Nhật Bản

Dây Yonex BG66 ULTIMAX

185.000đ

Thông số của cước căng vợt đẳng cấp Yonex BG 66 ULTIMAX - Mã SP: BG 66 ULTIMAX - Chiều dài: 33 feet (10m) - Đường kính: 0.65 mm - Lõi: Lõi đa sợi tơ Polymer Nylon độ bền cao - Vỏ: Sợi bện đặc biệt Polymer Nylon thô độ bền cao - Yonex BG 66 ULTIMAX được sản xuất tại Nhật Bản

Dây Yonex Bg65 Titanium

150.000đ

Thông số của cước căng vợt đẳng cấp Yonex BG 65 TITANIUM - Mã SP: BG 65 TITANIUM - Chiều dài: 33 feet (10m) - Đường kính: 0.7 mm - Lõi: Lõi đa sợi tơ Polymer Nylon độ bền cao pha sợi Vectran - Vỏ: Sợi bện đặc biệt Polymer Nylon thô độ bền cao - Lớp phủ: Titanium Hydride phức hợp. - Yonex BG 65 TITANIUM được sản xuất tại Nhật Bản

Dây Yonex BG65

125.000đ

 Thông số của cước căng vợt đẳng cấp Yonex BG 65  - Mã SP: BG 65  - Chiều dài: 33 feet (10m) - Đường kính: 0.7 mm - Lõi: Lõi đa sợi tơ Polymer Nylon độ bền cao - Vỏ: Sợi bện đặc biệt Polymer Nylon thô độ bền cao   - Yonex BG 65 được sản xuất tại Nhật Bản

Hiển thị 1 - 7 / 7 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng